Интерьер банка с нуля - Интерьеры - Маппинг - PAWN - Моды для GTA SAMP

Интерьер банка с нуля

CreateObject(19391,1458.0269775,-990.6760254,-0.9000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000); //object(wall039) (1)   
CreateObject(19362,1458.0269775,-993.8839722,-0.9000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000); //object(wall010) (1)   
CreateObject(19362,1458.0269775,-987.4739990,-0.9000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000); //object(wall010) (2)   
CreateObject(19391,1459.7070312,-985.9530029,-0.9000000,0.0000000,0.0000000,90.0000000); //object(wall039) (2)   
CreateObject(19362,1462.9040527,-985.9379883,-0.9000000,0.0000000,0.0000000,90.0000000); //object(wall010) (3)   
CreateObject(2777,1461.4899902,-986.4119873,-2.1630001,0.0000000,0.0000000,0.0000000); //object(lee_stripchair1) (1)   
CreateObject(2777,1462.1999512,-986.3889771,-2.1630001,0.0000000,0.0000000,0.0000000); //object(lee_stripchair1) (2)   
CreateObject(2311,1463.3120117,-986.3079834,-2.6600001,0.0000000,0.0000000,90.0000000); //object(cj_tv_table2) (1)   
CreateObject(2777,1464.3869629,-986.4030151,-2.1630001,0.0000000,0.0000000,0.0000000); //object(lee_stripchair1) (4)   
CreateObject(2777,1465.1369629,-986.4180298,-2.1630001,0.0000000,0.0000000,0.0000000); //object(lee_stripchair1) (5)   
CreateObject(19435,1465.2939453,-985.9400024,-0.9000000,0.0000000,0.0000000,90.0000000); //object(wall075) (1)   
CreateObject(19391,1466.9599609,-985.9359741,-0.9000000,0.0000000,0.0000000,90.0000000); //object(wall039) (3)   
CreateObject(2261,1463.3620605,-986.5230103,-1.0000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000); //object(frame_slim_2) (1) 
CreateObject(19378,1463.2889404,-1000.3129883,-2.7460001,0.0000000,90.0000000,0.0000000); //object(wall026) (2)   
CreateObject(19362,1458.0250244,-997.0560303,-0.9000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000); //object(wall010) (6)   
CreateObject(2605,1459.1219482,-995.9489746,-2.2479999,0.0000000,0.0000000,0.0000000); //object(polce_desk1) (2)   
CreateObject(4724,1460.2580566,-987.9240112,-8.5699997,90.0000000,0.0000000,0.0000000); //object(librarywall_lan2) (1)   
CreateObject(4724,1460.2559814,-991.8989868,-8.5699997,90.0000000,0.0000000,0.0000000); //object(librarywall_lan2) (7)   
CreateObject(4724,1460.2320557,-995.8989868,-8.5699997,90.0000000,0.0000000,0.0000000); //object(librarywall_lan2) (8)   
CreateObject(4724,1463.5560303,-991.8989868,-8.5699997,90.0000000,0.0000000,0.0000000); //object(librarywall_lan2) (9)   
CreateObject(4724,1463.5830078,-987.9320068,-8.5699997,90.0000000,180.0000000,180.0000000); //object(librarywall_lan2) (10)   
CreateObject(4724,1463.5600586,-995.8859863,-8.5699997,90.0000000,0.0000000,0.0000000); //object(librarywall_lan2) (11)   
CreateObject(4724,1466.8559570,-991.9409790,-8.5699997,90.0000000,0.0000000,0.0000000); //object(librarywall_lan2) (12)   
CreateObject(4724,1466.8580322,-987.9329834,-8.5699997,90.0000000,0.0000000,0.0000000); //object(librarywall_lan2) (13)   
CreateObject(4724,1466.8599854,-995.8870239,-8.5699997,90.0000000,180.0000000,180.0000000); //object(librarywall_lan2) (14)   
CreateObject(8650,1448.9310303,-995.0789795,-2.5000000,0.0000000,0.0000000,90.0000000); //object(shbbyhswall06_lvs) (1)   
CreateObject(19391,1465.7850342,-994.7739868,-0.8950000,0.0000000,0.0000000,90.0000000); //object(wall039) (4)   
CreateObject(19362,1468.4539795,-987.5919800,-0.9000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000); //object(wall010) (7)   
CreateObject(19362,1468.4530029,-990.7429810,-0.9000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000); //object(wall010) (8)   
CreateObject(19362,1468.4659424,-993.8920288,-0.9000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000); //object(wall010) (9)   
CreateObject(19435,1468.1979980,-994.7570190,-0.8960000,0.0000000,0.0000000,90.0000000); //object(wall075) (2)   
CreateObject(4724,1469.9449463,-989.2150269,-8.5699997,90.0000000,0.0000000,90.0000000); //object(librarywall_lan2) (16)   
CreateObject(4724,1469.9129639,-985.3900146,-8.5699997,90.0000000,0.0000000,90.0000000); //object(librarywall_lan2) (17)   
CreateObject(1502,1465.0000000,-994.7340088,-2.6800001,0.0000000,0.0000000,0.0000000); //object(gen_doorint04) (2)   
CreateObject(4724,1469.8890381,-992.3400269,-8.5699997,90.0000000,0.0000000,90.0000000); //object(librarywall_lan2) (18)   
CreateObject(19454,1468.4610596,-1000.2810059,-0.9100000,0.0000000,0.0000000,0.0000000); //object(wall094) (2)   
CreateObject(19391,1458.0269775,-1000.2609863,-0.9000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000); //object(wall039) (5)   
CreateObject(19362,1458.0209961,-1003.4539795,-0.9000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000); //object(wall010) (12)   
CreateObject(19454,1463.6080322,-1005.0510254,-0.9100000,0.0000000,0.0000000,90.0000000); //object(wall094) (3)   
CreateObject(19435,1457.9859619,-1005.0390015,-0.9000000,0.0000000,0.0000000,90.0000000); //object(wall075) (3)   
CreateObject(19454,1461.0989990,-994.7390137,1.6000000,0.0000000,0.0000000,90.0000000); //object(wall094) (4)   
CreateObject(19357,1459.7530518,-987.5889893,0.9000000,0.0000000,90.0000000,0.0000000); //object(wall005) (1)   
CreateObject(19357,1463.2530518,-987.5919800,0.9000000,0.0000000,90.0000000,0.0000000); //object(wall005) (3)   
CreateObject(19357,1466.7530518,-987.5949707,0.9000000,0.0000000,90.0000000,0.0000000); //object(wall005) (4)   
CreateObject(19357,1463.1779785,-990.7680054,0.9000000,0.0000000,90.0000000,0.0000000); //object(wall005) (6)   
CreateObject(19357,1466.6770020,-990.7940063,0.9000000,0.0000000,90.0000000,0.0000000); //object(wall005) (7)   
CreateObject(19357,1459.7740479,-993.9910278,0.9000000,0.0000000,90.0000000,0.0000000); //object(wall005) (8)   
CreateObject(19357,1463.1760254,-993.9589844,0.9000000,0.0000000,90.0000000,0.0000000); //object(wall005) (9)   
CreateObject(19357,1466.6719971,-993.9699707,0.9000000,0.0000000,90.0000000,0.0000000); //object(wall005) (10)   
CreateObject(19378,1462.9570312,-981.3350220,-2.7460001,0.0000000,90.0000000,0.0000000); //object(wall026) (3)   
CreateObject(19362,1462.9139404,-984.4119873,-0.9000000,0.0000000,0.0000000,90.0000000); //object(wall010) (13)   
CreateObject(19435,1465.3129883,-984.4140015,-0.9000000,0.0000000,0.0000000,90.0000000); //object(wall075) (4)   
CreateObject(19391,1459.7180176,-984.4270020,-0.9000000,0.0000000,0.0000000,90.0000000); //object(wall039) (6)   
CreateObject(19391,1466.9709473,-984.3859863,-0.9000000,0.0000000,0.0000000,90.0000000); //object(wall039) (7)   
CreateObject(19435,1467.8039551,-985.1779785,-0.9000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000); //object(wall075) (5)   
CreateObject(19435,1466.1519775,-985.1439819,-0.9000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000); //object(wall075) (6)   
CreateObject(19435,1460.5529785,-985.1459961,-0.9000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000); //object(wall075) (7)   
CreateObject(19435,1458.9019775,-985.1480103,-0.9000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000); //object(wall075) (8)   
CreateObject(19435,1467.7180176,-985.2360229,-0.0580000,0.0000000,90.0000000,0.0000000); //object(wall075) (9)   
CreateObject(19435,1460.2979736,-985.2860107,-0.0580000,0.0000000,90.0000000,0.0000000); //object(wall075) (10)   
CreateObject(2942,1468.0319824,-990.2910156,-2.0070000,0.0000000,0.0000000,270.0000000); //object(kmb_atm1) (1)   
CreateObject(2942,1467.9899902,-991.9600220,-2.0090001,0.0000000,0.0000000,269.9945068); //object(kmb_atm1) (2)   
CreateObject(2942,1467.9940186,-988.7919922,-2.0079999,0.0000000,0.0000000,269.9945068); //object(kmb_atm1) (3)   
CreateObject(19454,1462.6300049,-976.5319824,-0.9100000,0.0000000,0.0000000,90.0000000); //object(wall094) (8)   
CreateObject(19435,1468.2099609,-976.5380249,-0.9000000,0.0000000,0.0000000,90.0000000); //object(wall075) (11)   
CreateObject(2308,1459.6049805,-1004.5180054,-2.6600001,0.0000000,0.0000000,90.0000000); //object(med_office4_desk_4) (1)   
CreateObject(2605,1461.0920410,-995.9439697,-2.2449999,0.0000000,0.0000000,0.0000000); //object(polce_desk1) (4)   
CreateObject(2605,1463.0600586,-995.9459839,-2.2430000,0.0000000,0.0000000,0.0000000); //object(polce_desk1) (5)   
CreateObject(2309,1459.1500244,-996.5529785,-2.6440001,0.0000000,0.0000000,0.0000000); //object(med_office_chair2) (1)   
CreateObject(2309,1460.8149414,-996.9639893,-2.6440001,0.0000000,0.0000000,338.0000000); //object(med_office_chair2) (2)   
CreateObject(2309,1463.1979980,-996.6160278,-2.6410000,0.0000000,0.0000000,38.0000000); //object(med_office_chair2) (3)   
CreateObject(2309,1459.9090576,-1003.2709961,-2.6600001,0.0000000,0.0000000,155.9962158); //object(med_office_chair2) (4)   
CreateObject(2193,1467.9090576,-1003.4819946,-2.6600001,0.0000000,0.0000000,180.0000000); //object(med_office2_desk_2) (1)   
CreateObject(2193,1466.0329590,-1003.4730225,-2.6600001,0.0000000,0.0000000,179.9945068); //object(med_office2_desk_2) (2)   
CreateObject(2193,1464.1409912,-1003.4799805,-2.6600001,0.0000000,0.0000000,179.9945068); //object(med_office2_desk_2) (3)   
CreateObject(2309,1463.3769531,-1003.5850220,-2.6600001,0.0000000,0.0000000,180.0000000); //object(med_office_chair2) (5)   
CreateObject(2309,1465.4460449,-1003.6909790,-2.6600001,0.0000000,0.0000000,163.9945068); //object(med_office_chair2) (6)   
CreateObject(2309,1467.3439941,-1003.8460083,-2.6600001,0.0000000,0.0000000,193.9929199); //object(med_office_chair2) (7)   
CreateObject(1726,1462.0229492,-977.2639771,-2.6600001,0.0000000,0.0000000,0.0000000); //object(mrk_seating2) (1) 
CreateObject(1727,1466.8039551,-977.2490234,-2.6600001,0.0000000,0.0000000,0.0000000); //object(mrk_seating2b) (1)   
CreateObject(2332,1462.2679443,-1004.5130005,-2.1970000,0.0000000,0.0000000,180.0000000); //object(kev_safe) (1)   
CreateObject(2332,1461.4160156,-1004.5170288,-2.1970000,0.0000000,0.0000000,179.9945068); //object(kev_safe) (2)   
CreateObject(2332,1460.5550537,-1004.5219727,-2.1970000,0.0000000,0.0000000,179.9945068); //object(kev_safe) (3)   
CreateObject(2332,1461.4069824,-1004.4979858,-1.2620000,0.0000000,0.0000000,179.9945068); //object(kev_safe) (4)   
CreateObject(2332,1460.5489502,-1004.4959717,-1.2620000,0.0000000,0.0000000,179.9945068); //object(kev_safe) (5)   
CreateObject(2332,1462.2640381,-1004.5009766,-1.2620000,0.0000000,0.0000000,179.9945068); //object(kev_safe) (6)   
CreateObject(1727,1458.5679932,-977.3449707,-2.6600001,0.0000000,0.0000000,0.0000000); //object(mrk_seating2b) (2)   
CreateObject(2596,1463.4229736,-984.3259888,-0.2790000,0.0000000,0.0000000,180.0000000); //object(cj_sex_tv) (1)   
CreateObject(2813,1463.3360596,-986.4270020,-2.1550000,0.0000000,0.0000000,0.0000000); //object(gb_novels01) (1)   
CreateObject(2828,1459.5749512,-1004.5120239,-1.8600000,0.0000000,0.0000000,0.0000000); //object(gb_ornament02) (1)   
CreateObject(2370,1460.4090576,-977.2960205,-2.6600001,0.0000000,0.0000000,0.0000000); //object(shop_set_1_table) (2)   
CreateObject(2370,1465.1240234,-977.2280273,-2.6600001,0.0000000,0.0000000,0.0000000); //object(shop_set_1_table) (3)   
CreateObject(2370,1464.4289551,-984.7130127,-2.6600001,0.0000000,0.0000000,0.0000000); //object(shop_set_1_table) (4)   
CreateObject(2370,1462.8050537,-984.6950073,-2.6600001,0.0000000,0.0000000,0.0000000); //object(shop_set_1_table) (5)   
CreateObject(2370,1461.1800537,-984.6820068,-2.6600001,0.0000000,0.0000000,0.0000000); //object(shop_set_1_table) (6)   
CreateObject(2777,1464.9379883,-982.9130249,-2.1630001,0.0000000,0.0000000,340.0000000); //object(lee_stripchair1) (6)   
CreateObject(2777,1463.0400391,-982.9769897,-2.1630001,0.0000000,0.0000000,0.0000000); //object(lee_stripchair1) (7)   
CreateObject(2777,1461.0610352,-982.7650146,-2.1630001,0.0000000,0.0000000,10.0000000); //object(lee_stripchair1) (8)   
CreateObject(2813,1464.6419678,-983.8980103,-2.3770001,0.0000000,0.0000000,340.0000000); //object(gb_novels01) (2)   
CreateObject(19408,1468.2910156,-980.6240234,-0.9100000,0.0000000,0.0000000,0.0000000); //object(wall056) (1)   
CreateObject(19362,1468.2740479,-977.4199829,-0.9100000,0.0000000,0.0000000,0.0000000); //object(wall010) (14)   
CreateObject(19362,1468.2950439,-983.7700195,-0.9100000,0.0000000,0.0000000,0.0000000); //object(wall010) (15)   
CreateObject(19408,1458.0909424,-980.6309814,-0.9100000,0.0000000,0.0000000,0.0000000); //object(wall056) (2)   
CreateObject(19362,1458.0959473,-977.4739990,-0.9100000,0.0000000,0.0000000,0.0000000); //object(wall010) (16)   
CreateObject(19362,1458.1040039,-983.7589722,-0.9100000,0.0000000,0.0000000,0.0000000); //object(wall010) (17)   
CreateObject(1649,1458.1020508,-981.4699707,-0.9940000,0.0000000,0.0000000,90.0000000); //object(wglasssmash) (3) 
CreateObject(1649,1468.2939453,-981.3800049,-0.9940000,0.0000000,0.0000000,270.0000000); //object(wglasssmash) (4)   
CreateObject(3785,1462.5229492,-986.0239868,-0.6070000,0.0000000,0.0000000,270.0000000); //object(bulkheadlight) (1)   
CreateObject(3785,1464.1719971,-986.0239868,-0.6000000,0.0000000,0.0000000,269.9945068); //object(bulkheadlight) (2)   
CreateObject(3785,1458.3270264,-976.6179810,0.1920000,0.0000000,0.0000000,269.9945068); //object(bulkheadlight) (4)   
CreateObject(3785,1458.4620361,-976.6179810,0.1910000,0.0000000,0.0000000,269.9945068); //object(bulkheadlight) (5)   
CreateObject(3785,1467.6219482,-976.6240234,0.0680000,0.0000000,0.0000000,269.9945068); //object(bulkheadlight) (6)   
CreateObject(3785,1467.4360352,-976.6240234,0.0730000,0.0000000,0.0000000,269.9945068); //object(bulkheadlight) (7)   
CreateObject(3785,1462.9229736,-976.6179810,0.1310000,0.0000000,0.0000000,269.9945068); //object(bulkheadlight) (8)   
CreateObject(3785,1463.1330566,-976.6179810,0.1320000,0.0000000,0.0000000,269.9945068); //object(bulkheadlight) (9)   
CreateObject(2270,1460.7800293,-977.1199951,-0.5000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000); //object(frame_wood_6) (1) 
CreateObject(2270,1465.5269775,-977.2329712,-0.5000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000); //object(frame_wood_6) (2) 
CreateObject(19357,1466.8480225,-982.8460083,0.9000000,0.0000000,90.0000000,0.0000000); //object(wall005) (12)   
CreateObject(19357,1466.8360596,-979.6950073,0.9000000,0.0000000,90.0000000,0.0000000); //object(wall005) (13)   
CreateObject(19357,1466.8229980,-976.5689697,0.9000000,0.0000000,90.0000000,0.0000000); //object(wall005) (14)   
CreateObject(19357,1463.3969727,-982.8350220,0.9000000,0.0000000,90.0000000,0.0000000); //object(wall005) (15)   
CreateObject(19357,1463.3859863,-979.6829834,0.9000000,0.0000000,90.0000000,0.0000000); //object(wall005) (16)   
CreateObject(19357,1459.8909912,-982.8699951,0.9000000,0.0000000,90.0000000,0.0000000); //object(wall005) (17)   
CreateObject(19357,1459.9110107,-979.6699829,0.9000000,0.0000000,90.0000000,0.0000000); //object(wall005) (18)   
CreateObject(19357,1463.3959961,-976.5040283,0.9000000,0.0000000,90.0000000,0.0000000); //object(wall005) (19)   
CreateObject(19357,1459.9169922,-976.4780273,0.9000000,0.0000000,90.0000000,0.0000000); //object(wall005) (20)   
CreateObject(2894,1463.2989502,-983.9580078,-1.8130000,0.0000000,0.0000000,340.0000000); //object(kmb_rhymesbook) (1)   
CreateObject(3905,1383.1090088,-967.3270264,-5.3509998,0.0000000,0.0000000,0.0000000); //object(lib_street02) (1) 
CreateObject(3905,1406.9949951,-971.5460205,-5.3509998,0.0000000,0.0000000,0.0000000); //object(lib_street02) (2) 
CreateObject(19355,1470.0699463,-984.4799805,-0.8960000,0.0000000,0.0000000,268.0000000); //object(wall003) (1)   
CreateObject(19355,1470.0693359,-984.4794922,0.0000000,0.0000000,0.0000000,267.9949951); //object(wall003) (2)   
CreateObject(19355,1456.3210449,-1000.2570190,-2.7500000,0.0000000,90.0000000,0.0000000); //object(wall003) (3)   
CreateObject(2332,1457.5400391,-1001.8569946,-2.2010000,0.0000000,0.0000000,179.9945068); //object(kev_safe) (8)   
CreateObject(2332,1456.7089844,-1001.8499756,-2.2010000,0.0000000,0.0000000,179.9945068); //object(kev_safe) (9)   
CreateObject(2003,1455.0550537,-1001.8499756,-2.2010000,0.0000000,0.0000000,180.0000000); //object(cr_safe_body) (1)   
CreateObject(2332,1455.0546875,-1001.8496094,-1.4000000,0.0000000,0.0000000,179.9945068); //object(kev_safe) (14) 
CreateObject(2332,1455.8847656,-1001.8505859,-1.4000000,0.0000000,0.0000000,179.9945068); //object(kev_safe) (15) 
CreateObject(2332,1456.7089844,-1001.8496094,-1.4000000,0.0000000,0.0000000,179.9945068); //object(kev_safe) (16) 
CreateObject(2332,1457.5400391,-1001.8564453,-1.4000000,0.0000000,0.0000000,179.9945068); //object(kev_safe) (17) 
CreateObject(2332,1457.5400391,-1001.8564453,-0.6000000,0.0000000,0.0000000,179.9945068); //object(kev_safe) (18) 
CreateObject(2332,1456.7089844,-1001.8496094,-0.6000000,0.0000000,0.0000000,179.9945068); //object(kev_safe) (19) 
CreateObject(2332,1455.8847656,-1001.8505859,-0.6000000,0.0000000,0.0000000,179.9945068); //object(kev_safe) (20) 
CreateObject(2332,1455.0546875,-1001.8496094,-0.6000000,0.0000000,0.0000000,179.9945068); //object(kev_safe) (21) 
CreateObject(19364,1454.5009766,-1000.2819824,-0.9140000,0.0000000,0.0000000,0.0000000); //object(wall012) (1)   
CreateObject(19364,1456.1319580,-998.6660156,-0.9140000,0.0000000,0.0000000,90.0000000); //object(wall012) (2)   
CreateObject(19437,1457.2829590,-998.6480103,-0.9140000,0.0000000,0.0000000,90.0000000); //object(wall077) (1)   
CreateObject(19364,1456.3499756,-1002.1690063,-0.9140000,0.0000000,0.0000000,90.0000000); //object(wall012) (4)   
CreateObject(19364,1453.1490479,-1002.1729736,-0.9140000,0.0000000,0.0000000,90.0000000); //object(wall012) (5)   
CreateObject(19364,1454.5240479,-1003.4680176,-0.9140000,0.0000000,0.0000000,0.0000000); //object(wall012) (6)   
CreateObject(19357,1456.3310547,-1000.3289795,0.9000000,0.0000000,90.0000000,0.0000000); //object(wall005) (21)   
CreateObject(19357,1456.3189697,-1003.4780273,0.9000000,0.0000000,90.0000000,0.0000000); //object(wall005) (22)   
CreateObject(1829,1455.8590088,-1001.4589844,-2.2000000,0.0000000,0.0000000,180.0000000); //object(man_safenew) (1)   
CreateObject(2005,1455.0340576,-1001.7470093,-2.2920001,0.0000000,0.0000000,180.0000000); //object(cr_safe_cash) (1)   
CreateObject(19302,1458.0179443,-999.0250244,-1.4140000,0.0000000,0.0000000,269.9945068); //object(pd_jail_door01) (2)   
CreateObject(19357,1466.6810303,-997.1749878,0.9000000,0.0000000,90.0000000,0.0000000); //object(wall005) (23)   
CreateObject(19357,1466.6810303,-1000.3280029,0.9000000,0.0000000,90.0000000,0.0000000); //object(wall005) (24)   
CreateObject(19357,1466.6806641,-1000.3271484,0.9000000,0.0000000,90.0000000,0.0000000); //object(wall005) (25)   
CreateObject(19357,1466.6939697,-1003.5029907,0.9000000,0.0000000,90.0000000,0.0000000); //object(wall005) (26)   
CreateObject(19357,1463.2060547,-997.2390137,0.9000000,0.0000000,90.0000000,0.0000000); //object(wall005) (27)   
CreateObject(19357,1459.7290039,-997.2390137,0.9000000,0.0000000,90.0000000,0.0000000); //object(wall005) (28)   
CreateObject(19357,1463.1949463,-1000.4400024,0.9000000,0.0000000,90.0000000,0.0000000); //object(wall005) (29)   
CreateObject(19357,1459.7189941,-1000.4240112,0.9000000,0.0000000,90.0000000,0.0000000); //object(wall005) (30)   
CreateObject(19357,1463.1929932,-1003.5780029,0.9000000,0.0000000,90.0000000,0.0000000); //object(wall005) (31)   
CreateObject(19357,1459.7180176,-1003.6069946,0.9000000,0.0000000,90.0000000,0.0000000); //object(wall005) (32)   
CreateObject(1569,1458.0670166,-989.9099731,-2.6489999,0.0000000,0.0000000,270.0000000); //object(adam_v_door) (1)   
CreateObject(19357,1459.7769775,-990.8309937,0.9000000,0.0000000,90.0000000,0.0000000); //object(wall005) (33)  

Обсуждение на форуме: https://gplays.ru/viewtopic.php?f=89&t=858

Скачать файл
  • Просмотров:

    1662

  • Загрузили:

    554 раз(а)


  • Возможно Вам будет это интересно
    Ссылка на основную публикацию